It is prohibited to sell alcoholic beverages to people under 18 years of age.Legal notice

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát:

Bondrink s.r.o., IČ: 096 95 915

Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

 

  1. Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené se společností bondrink s.r.o., jejímž předmětem byl nákup následujícího zboží:
  1. Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele:
  1. Adresa kupujícího-spotřebitele:
  1. Číslo objednávky:
  1. Datum objednání zboží:
  1. Datum převzetí zboží:
  1. Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:
  1. Podpis kupujícího-spotřebitele a datum: